Rapport fra Dalpin Legeplads inspektion Feb 2017

Legepladscheck 19.02.2017

Eget eftersyn af legeplads jvf. procedure.

Procedure for eftersyn af legeplads - Februar 2017

Beskrivelse af procedure for hvorledes bestyrelsen vil foretage og sørge for eftersyn af Legepladsen.